Zawal serca

by admin on lutego.17, 2012, under Układ krwionośny – funkcje, oraz zagrożenia zdrowotne

WIELKA BRYTANIA NAJDRO¯SZY HAMBURGER ŒWIATAZawał serca to nazwa potoczna, natomiast pełna, fachowa nazwa to zawał mięśnia sercowego. Jest to jedna z najczęstych przyczyn zgonów w dzisiejszych społeczeństwach. Zwał wystepouje częściej u mężczyzn niż u kobiet i pojawia się najczęściej między czterdziestym a sześćdziesiątym rokiem życia. Czynnikami ryzyka są przede wszystkim duża nadwaga i otyłość, występująca przede wszystkim w formie tak zwanej otyłości brzusznej – bardziej charakterystycznej właśnie dla mężczyzn, oraz nadciśnienie tętnicze. Wśród czynników predysponujących do zawału serca znaczną rolę odgrywają także czynniki genetyczne, w tym zawał serca lub inne schorzenia układ krwionośnego w wywiadzie. Ponadto zawałom serca sprzyja palenie tytoniu, wysoki poziom cholesterolu a także cukrzyca i marskość wątroby. Objawy zawału serca są dość charakterystyczne; dana osoba odczuwa rozpierający ból w klatce piersiowej, połączony z dusznością i niemożnością pełnego oddechu, ból ten promieniuje do barku a nawet żuchwy. Ponadto charakterystyczne jest również uczucie dużego niepokoju, a nawet lęku. Z objawów obiektywnych, występują: bladość, intensywne pocenie, oraz spadek ciśnienia. W badaniu przedmiotowym na pierwsze miejsce wysuwają się wzrost OB, wzrost poziomu glukozy, zmiany w badaniu elektrokardiograficznym.

:,

Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...