Tag: leczenie

Leczenie i rokowania w twardzinie układowej

by admin on lipca.04, 2012, under Choroby układowe

zdrowe-jedzenieTwardzina układowa leczona jest przede wszystkim lekami z grupy kortykosteroidów oraz leków cytostatycznych. Leczenie uzależnione jest przede wszystkim od stanu zaawansowania choroby, wcześniej stosowanego leczenia oraz wieku chorego. Choroba znacznie czesicej występuje u kobiet niż u mężczyzn, a w pzryapdku dzieci charakteryzuje się najczęściej występowaniem postaci ograniczonej, i zajmuje tylko skórę, bez zajmowania narządów wewnętrznych. Twardzina leczona pod stała kontrolą lekarza daje dobre rokowania, aczkolwiek, jeśli doszło do intensywnego zajęcia narządów wewnętrznych, może znacznie utrudnić i zmniejszyć komfort życia. Rokowania są znacznie lepsze w przypadku postaci ograniczonej, zajęcie narządów wewnętrznych w postaci układowej może być niebezpieczne dla zdrowia i życia, szczególnie wtedy, gdy choroba nie zostaje rozpoznana, lub chory nie poddaje się leczeniu. Podobnie jak toczeń układowy, choroba może utrudnić codzienne funckjonwoanie, głownie na skutek zmian związanych z zaburzeniem pracy mięsni na skutek ich włóknienia, oraz zmian układowych, jednak wiele osób może prowadzić normalną aktywność na co dzień. Twardzina jest chorobą uleczalna, jednak jeśli chory pozostaje pod stałą kontrolą lekarza, oraz stosuje się do lekarskich zaleceń, jego szanse na normalne i długie życie znacznie się zwiększają.

Leave a Comment :, more...

Leczenie tocznia układowego

by admin on lipca.04, 2012, under Choroby układowe

foto_dla_zdrowiaToczeń układowy jest chorobą skomplikowaną i niestandardową, a jej przebieg mozę być zupełnie różny u poszczególnych pacjentów. Leczenie oparte jest przede wszystkim na lekach sterydowych, przy czym najpopularniejsze z nich to metypred oraz encorton. Dodatkowo, w bólach stawowych i mięśniowych, mogą być stosowane leki o charakterze przeciwzapalnym i przeciwbólowym. W pzraypdku pojawienia się gorączek, wskazane są leki z grupy antybiotyków, w zależności od powodu gorączki. W większości pzruapdków chory musi unikać kontaktu z nasłonecznieniem, tak sztucznym jak i naturalnym, a w okresie kontaktu ze słońcem, należy stosować blokery słońca, czyli kremy z bardzo wysokimi filtrami, od pięćdziesięciu w górę. W toczniu układowym niewskazane jest intensywny wysiłek fizyczny; rozmiar i poziom wysiłku powinien zostać indywidualnie dopasowany do możliwości pacjenta, i to sam chory najlepiej określi, jaki rozdaj aktywności fizycznej będzie dla niego najlepszy. Ponadto osoba chora musi pamiętać o likwidowaniu wszelkiego rodzaju ognisk zapalanych – zakażeń skóry, ran, zapaleń zębów, i tym podobnych, a także niezwłocznie reagować, gdy pojawi się gorączka. W niektórych przypadkach u chorych zamiast sterydoterapii, stosuje się z powodzeniem leki przeciwmalaryczne, w postaci chlorochiny.

Leave a Comment :, more...

Leczenie chorób serca

by admin on lutego.17, 2012, under Układ krwionośny – funkcje, oraz zagrożenia zdrowotne

zdrowie_w_podrozyLeczenie chorób serca jest zależne od ich specyfiki oraz czynników je wywyołujacych. Bardzo często zmiana stylu życia powoduje ustąpienie lub znaczne obniżenie objawów chorobowych. Tak dzieje się na przykład w przypadku nadciśnienia teteniczego, spowodowanego przez niewłaściwą dietę i nadwagę. Zastosowanie diety odchudzającej ubogiej w tłuszcze zwierzęce, zwiększenie aktywności fizycznej oraz zrzucenie nadmiaru kilogramów, często powoduje samoistne ustąpienie objawów chorobowych. Jednak w przypadku chorób na tle genetycznym, często jedyna możliwością leczenia jest przewlekła farmakoterapia. Jeśli do schorzeń dochodzi na tle wcześniej występujących stanów zapalnych, leczenie polega na przyjmowaniu leków przeciwzapalnych lub antybiotyków. W przypadku schorzeń lub objawów powstających na przykład w przebiegu innych chorób wewnętrznych o chraketrze układowym (na przykład tocznia układowego) , zastosowanie mają leki sterydowe, podawane często w tak zwanych pulsach, za pomocą kroplówki. W niektórych przypadkach leczenie musi być zdecydowanie ostrzejsze i polegać musi na inwazyjnym leczeniu, związanym z zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym przez kardiochirurga. Taki typ leczenia stosowany jest przede wszystkim w usuwaniu wad w budowie serca lub naczyń krwionośnych. Dotyczy to na przykład regulacji pracy zastawek serca.

Leave a Comment :, , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...